Piteraq Software
Gør det umulige muligt

Tidligere arbejdsområder har været reservations- og administrationssystem for mindre og mellemstore hoteller, afregnings- og regnskabssystemer for restaurationsbranchen, administration af og handel med værdipapirer og embedded programmering (maskinstyring, mv.).

Ja, det var den gang. P.g.a. stress, kan jeg ikke strikke så meget som to linier kode sammen - og går i selvsving, hvis jeg prøver. Nu nyder jeg mit otium, mens jeg passer bier og juletræer - og forhåbentlig snart også kaniner og grise og høns og ... konen.

-oOo-

Opdateret