Leporarium Piteraq

Hvid Land 0,1
Hvid Land 0,1

Jeg holder kaniner i haven. Kaniner er behagelige dyr at arbejde med og mange holder dem blot som kæledyr for fornøjelsens skyld. Der kan ligge rigtig mange udfordringer i at avle til udstilling, men det er nu ikke der min interesse ligger.

Jeg holder kaniner for kødets skyld. Kaninkød er magert og smager godt, og det er rimeligt billigt, idet kaniner i sommerhavlvåret primært lever af haveaffald og hvad jeg kan finde i mark og eng. Desuden bestemmer man som kaninavler selv, om kødet skal være økologisk eller ej. Alt det der med medicinrester, hormoner og dyrevelfærd er man pludselig selv herre over. Desuden er kaninernes gødning en bonus for enhver køkkenhave, hvor den, i modsætning til f.eks. hønsegødning, kan bruges direkte. Som en ekstra bonus, kan kaniner give biprodukter som skind og uld (det sidste, hvis man holder angora).

Jeg har efter forsøg med flere racer valgt at satse på Danmarks nationale race, Hvid Land. Racen har en passende størrelse, god tilvækst, god slagtevægt og en dejlig pels.

Jeg satser på at forbedre avlsdyrene ved til stadighed at udvælge de bedste dyr til videre avl. Dette sker ved at fjerne de dyr der ikke har gode egenskaber, avlsmæssigt, såvel som exteriørmæssigt. For eksempel, fjernes alle hunner (også førstegangs-fødende) der æder deres unger. Hunner der får for få unger vil også blive fjernet. Ved samtidig til stadighed at avle på de ungdyr der har størst tilvækst, håber jeg at kunne reducere foderforbruget. Selv om jeg ikke er interesseret i udstilling, forsøger jeg at holde racestandarden, ved at fjerne alle kaniner der ikke kan opnå mindst 92 point på udstilling.

Kaninerne må i øvrigt have det godt. Det er flere gange sket, at burene ikke er blevet lukket ordentligt. Vi opdager det som regel ved at vi bliver mødt af en kanin der glad kommer hoppende hen til os så snart den opdager os.

Zobel
Zobel, blå

For at undgå at mine børn skulle knytte sig til slagtekaninerne og derfor ville blive kede af det, når dyrene blev slagtet, fik de hver en kanin af anden race som kæledyr.

--oOo--

Avlsplan

Hvis jeg har tre hunner (og en han), regner med tre kuld om året pr. hun, afvænner efter en måned og regner med 90 dage før ungerne har en rimelig slagtevægt, så kan jeg slagte seks til otte lækre kaniner à 3 kg hver måned, med undtagelse af marts, april og maj. Det er en hel del kød - nok til at føde en familie ;o)

Eksempel på avlsplan
  1. hun2. hun3. hun
 Parre AfvænSlagt ParreAfvæn SlagtParre AfvænSlagt
Jan 1.  3. kuld      
Jan 15.1. kuld 3. kuld    3. kuld 
Feb 1.     3. kuld   
Feb 15. 1. kuld 1. kuld 3. kuld   
Mar 1.          
Mar 15.    1. kuld 1. kuld  
Apr 1.         
Apr 15.2. kuld      1. kuld 
May 1.         
May 15. 2. kuld 2. kuld     
Jun 1.        3. kuld
Jun 15.    2. kuld 2. kuld 3. kuld
Jul 1.  1. kuld      
Jul 15.3. kuld 1. kuld    2. kuld 
Aug 1.     1. kuld   
Aug 15. 3. kuld 3. kuld 1. kuld   
Sep 1.        1. kuld
Sep 15.    3. kuld   1. kuld
Oct 1.  2. kuld      
Oct 15.  2. kuld      
Nov 1.     2. kuld   
Nov 15.     2. kuld   
Dec 1.        2. kuld
Dec 15.      3. kuld 2. kuld

--oOo--

[Hvordan det startede][Græsningsbure][Kaninhuse][Sunde kaniner]

Opdateret